Đặt mua SSD TEAM Ultral L5 120GB, Up to Red/ Write: 520/140 Mb/s

SSD TEAM Ultral L5 120GB, Up to Red/ Write: 520/140 Mb/s
SSD TEAM Ultral L5 120GB, Up to Red/ Write: 520/140 Mb/s
710,000₫
Quà khuyến mãi
Chưa có thông tin khuyến mãi
1. Thông tin người mua
2. Chọn phương thức nhận hàng
3. Chọn phương thức thanh toán