Đặt mua SSD PLEXTOR M5S SERIES – 128GB SATA 3 6GBP/S

SSD PLEXTOR M5S SERIES – 128GB SATA 3 6GBP/S
SSD PLEXTOR M5S SERIES – 128GB SATA 3 6GBP/S
850,000₫
Quà khuyến mãi
Chưa có thông tin khuyến mãi
1. Thông tin người mua
2. Chọn phương thức nhận hàng
3. Chọn phương thức thanh toán