Đặt mua SSD PLEXTOR M5PRO SERIES – 512GB SATA 3 6GBP/S

SSD PLEXTOR M5PRO SERIES – 512GB SATA 3 6GBP/S
SSD PLEXTOR M5PRO SERIES – 512GB SATA 3 6GBP/S
2,620,000₫
Quà khuyến mãi
Chưa có thông tin khuyến mãi
1. Thông tin người mua
2. Chọn phương thức nhận hàng
3. Chọn phương thức thanh toán