Đặt mua Sạc Laptop DELL : 19.5V – 3.34A – 65W (bát giác)

Sạc Laptop DELL : 19.5V – 3.34A – 65W (bát giác)
Sạc Laptop DELL : 19.5V – 3.34A – 65W (bát giác)
230,000₫
Quà khuyến mãi
Chưa có thông tin khuyến mãi
1. Thông tin người mua
2. Chọn phương thức nhận hàng
3. Chọn phương thức thanh toán