Đặt mua Ổ cứng SSD SAMSUNG… 128G SATA 2, 3

Ổ cứng SSD SAMSUNG… 128G SATA 2, 3
Ổ cứng SSD SAMSUNG… 128G SATA 2, 3
1,250,000₫
Quà khuyến mãi
Chưa có thông tin khuyến mãi
1. Thông tin người mua
2. Chọn phương thức nhận hàng
3. Chọn phương thức thanh toán