Đặt mua Màn hình LCD 13.3 LED mỏng ( 1366 * 768) Tai trên dưới

Màn hình LCD 13.3 LED mỏng ( 1366 * 768) Tai trên dưới
Màn hình LCD 13.3 LED mỏng ( 1366 * 768) Tai trên dưới
980,000₫
Quà khuyến mãi
Chưa có thông tin khuyến mãi
1. Thông tin người mua
2. Chọn phương thức nhận hàng
3. Chọn phương thức thanh toán